Systemy Informacji Geograficznej

Wprowadzenie

Podczas ćwiczeń z przedmiotu Systemy Informacji Geograficznej zostaną zaprezentowane podstawowe koncepcje geoinformacji wraz ze schematami postępowania w przypadku rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów. Na poniższej stronie znajdują sie materiały pomocnicze, którę będą sukcesywnie uzupełniane wraz z postępem zajęć.

Plan zajęć

Tematyka poszczególnych zajęć:

 • Ćwiczenie 1 - Dane GIS i sposoby ich wyświetlania
 • Ćwiczenie 2 - Odwzorowania i georeferencje
 • Ćwiczenie 3 - Kartogramy i kompozycja mapy
 • Ćwiczenie 4 - Edycja i tworzenia warstw wektorowych
 • Ćwiczenie 5 - Zdalne źródła danych
 • Ćwiczenie 6 - Analizy przestrzenne
 • Końcowe zaliczenie

Podstawowe materiały

Oprócz książek dostępnych w bibliotece wydziałowej np:

 • Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J. & Rhind, D.W., 2006. GIS - Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Magnuszewski, A., 1999. GIS w geografii fizycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

można znaleźć szereg materiałów dostępnych online np:

 • http://hcl.harvard.edu/libraries/maps/gis/tutorials.cfm
 • http://robert.szczepanek.pl/qgis_tutorial.php
 • http://www.spatialanalysisonline.com/
 • Ćwiczenia przeprowadzone będą w oparciu o różnorodne oprogramowanie, tak własnościowe (ArcInfo) jak i otwarte (QGIS, GDAL/OGR, GRASS). W przypadku tego pierwszego dostęp można uzyskać na komputerach uczelnianych lub wykorzystując licencje demonstracyjne, natomiast skarbnicą darmowego oprogramowania FOSS4G ( Free and Open Source for Geoinformatics) jest strona organizacji OSGeo: