Geoinformacja w sieciach komputerowych

Ćwiczenie 5 - OpenLayers - przykładowa aplikacja

Instalacja OpenLayers  Zadanie 10 

OpenLayers - przykładowa aplikacja

Ostanim etapem ćwiczeń jest samodzielne przygotowanie dynamicznej aplikacji. Poniżej kilka wskazówek.

Najprostszym sposobem umieszczenia na mapie znaczników jest dodanie specjalne warstwy "markers":


var markers = new OpenLayers.Layer.Markers( "nazwa" );
	
 var size = new OpenLayers.Size(X,Y);
 var offset = new OpenLayers.Pixel(-(size.w/2), -size.h);
 var icon = new OpenLayers.Icon('http://boston.openguides.org/markers/AQUA.png',size,offset);
 markers.addMarker(new OpenLayers.Marker(new OpenLayers.LonLat(lon,lat),icon));

Dla tych, którzy nie pamiętają - proste wyszukiwanie w SQL:


SELECT `nazwa_kolumny` FROM `nazwa_tabeli` WHERE `nazwa_kolumny` LIKE 'ciag_znakow'


ZADANIE 11. Skonstruuj aplikację wyświetlająca na mapie wybrane przez użytkownika miasto. Każda funkcjonalność (popupy, przyjazny interfejs, ikony, zawężenie zakresu mapy, inny podklad) to szansa na lepszą ocenę. Powodzenia!

Autor: Michał Rzeszewski, Instytut Geokologii i Geoinformacji, UAM Poznań, mail: mrzeszewski@gmail.com
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 2.5 Polska.