Kartowanie Środowiska Przyrodniczego

Prowadzący: Mariusz Lamentowicz, Mirosław Makohonienko, Michał Rzeszewski

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ

METODY i ETAPY PRACY

Witamy na stronie ćwiczeń terenowych "Kartowanie Środowiska Przyrodniczego" dla II roku Geoinformacji. Znajdziecie tutaj aktualności, harmonogram i opis poszczególnych ćwiczeń wraz z niezbędnymi materiałami.

1. Szczegółowe kartowanie roślinności – M. Makohonienko

2. Wielko-powierzchniowe kartowanie szaty roślinnej – M. Lamentowicz

Co powinno znaleźć się na mapie?


SZATA ROŚLINNA
wg. dostarczonego klucza
 • Lasy
 • Rośliny bagienne
 • Zbiorowiska roślin pływających
 • Rzadkie gatunki, pojedyncze drzewa, aleje drzew
 • Roślinność antropogeniczna
 • Flora parkowa

NIEUŻYTKI

FAUNA
 • gatunki pospolite np. wróbel, sroka, wrona, gawron, skowronek, myszołów,
 • ssaki np. lis, kuna,
 • gniazda ptaków – np. kolonie gawronów.
 • obszary działalności bobrów

FORMY „DEGRADACJI” PRZYRODY
np. zręby całkowite, wycięte pojedyncze drzewa, spalone drzewa

Można zbierać okazy zielnikowe – zabieramy starą gazetę (może być Wyborcza ;) oraz teczkę A4, ‘podejrzaną’ roślinę pakujemy w gazetę do wysuszenia. ML będzie służył pomocą w identyfikacji roślin.

3. Kartowanie form pokrycia terenu – M. Rzeszewski

Co powinno znaleźć się na mapie?


TYPY POKRYCIA TERENU
Zadaniem podczas rekonesanu terenowego pierwszego dnia ćwiczeń będzie zaznajomienie się i wyznaczenie najczęstszych typów pokrycia terenu na danym obszarze, możliwych do wydzielenia za pomocą analizy zdjęć satelitarnych. Przykładowe typy:
 • Pola uprawne
 • Łąki
 • Powierzchnie wodne
 • Zabudowa jednorodzinna
 • Las mieszany
 • Las iglasty
 • itp.

Za pomocą urządzeń GPS zostaną wyznaczone „pola treningowe” oraz „pola testowe” przydatne w nadzorowanej klasyfikacji zdjęć satelitarnych (Landsat). Na koniec ćwiczeń wyniki klasyfikacji porównamy z kartowaniem terenowym.

4. Sieć komunikacyjna – M. Rzeszewski

Co powinno znaleźć się na mapie?


SZCZEGÓŁOWA SIEĆ KOMUNIKACYJNA
Kartowanie sieci komunikacyjnej za pomocą GPS wraz z umieszczeniem opracowanych danych w projekcie Open Street Map.

O ile dane o sieci komunikacyjnej są ogólnie dostępne na każdej mapie, w większości przypadków są one objęte prawami autorskimi. Celem ćwiczenie będzie uzyskanie danych w postaci wektorowej o istniejącej sieci komunikacyjnej za pomocą danych z odbiorników GPS. Ponadto na terenie kampusu istnieje rozległa sieć „dzikich” przejść i ścieżek. Informacja o nich, tak lokalizacyjna jak i atrybutowa może przydatna w planowaniu zagospodarowania kampusu.

EFEKTY

 1. Kompleksowa mapa przyrodnicza Kampusu Morasko i jego otoczenia
 2. Baza danych geograficznych o terenie do wykorzystania w przyszłości (np. na innych ćwiczeniach) oraz będąca punktem wyjścia dla opracowania systemu informacji o kampusie.
 3. Lista miejsc wyjątkowo czułych na zmiany antropogeniczne
 4. Lista obszarów wyjątkowo zdegradowanych
 5. Propozycje kierunków rozwoju i rozwiązań rozwojowych i logistycznych dla tego terenu