Projekty inżynierskie

Prowadzący: dr Michał Rzeszewski, pokój 145, tel. 8296171,
email: mrz (at) amu.edu.pl

Tematyka projektów

W tym roku proponuje następujące tematy:

1. Interaktywna mapa zasięgów zlodowaceń
Praca będzie obejmować budowę portalu, który w przystępny sposób ma prezentować aktualną wiedzę na temat zasięgów zlodowaceń na świecie na podstawie http://booksite.elsevier.com/9780444534477/digital_maps.php.
2. Analiza i prezentacja danych przestrzennych z serwisu Facebook
Duża część zawartości Facebooka ma kontekst przestrzenny. Osoba realizująca pracę dostanie ode mnie dane, a jej zadaniem będzie zastanowienie się jakie zależności przestrzenne można za ich pomocą wykryć i przedstawić na mapie.
3. Dynamiczna prezentacja danych przestrzennych z serwisów społecznościowych
Zadaniem realizujacego pracę będzie pozyskanie w czasie rzeczywistym (publiczme API) i prezentacja danych przestrzennych z wybranego serwisu społecznościowego.
4.Geportal dla wybranej gminy/miasta
Portal może prezentować dane z np. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub Miejscowego Planu Zagospodarowania. Nie może powielać informacji dostępnej np. na Geoportalu krajowym.

Dodatkowo, jestem otwarty na propozycje tematów od Was, przy czym nakładam następujące ograniczenia:

 1. Praca powinna zakończyć się wizualizacją w postaci interaktywnej mapy lub map
 2. Prezentując pomysł należy znać kwestię dostępności danych
 3. Praca powinna opierać się o środowisko Mapbox lub Leaflet.

Przykładowe tematy realizowanych w ubiegłych latach prac

 • Interaktywna mapa Collegium Geographicum
 • Interaktywna mapa Zamku Cesarskiego z aplikacją mobilną.
 • Geoportal wybranego parku narodowego (lub innej jednostki przestrzennej – gminy, miasta etc.)
 • Poznański inteligentny transport publiczny - przykład uspołecznionego zarządzania usługami miejskimi
 • Wirtualny Spływ po jeziorach Pojezierza Brodnickiego
 • Mapa rowerowych problemów Poznania – geokwestionariusz jako narzędze partycypacji
 • Analiza bezpieczeństwa i płynności ruchu na przejściach dla pieszych wokół Starego Miasta w Poznaniu
 • Toponimy Starego Miasta. Mapa zależności językowo-przestrzennych nazw ulic w wybranej części Poznania
 • Geoportal społecznościowy dla miłośników off-road
 • Interaktywna mapa informacji meteorologicznej SYNOP
 • Portal internetowy - narzędzie udostępniania informacji o aktualnym stanie transportu na drogach

Zgłoszenia

Każda osoba, która jest zainteresowana realizacją pracy na prowadzonym przeze mnie seminarium jest proszono o przesłanie na maila krótkiego opisu (0,5 - 1 strona tekstu) proponowanego sposobu rozwiązania problemu - w przypadku wybrania tematu z listy, badż (również w wersji tekstowej) propozycji innego tematu powiązenego z tworzeniem map internetowych. Na podstawie zgłoszeń dokonam przydziału do grupy. Zgłoszenia można wysyłać cały czas, a ostateczny to data wyznaczona do zapisów przez opiekuna roku. Przewiduje miejsce dla 6 osób.