Zarządzanie Danymi Przestrzennymi
Prowadzący - Michał Rzeszewski, kontakt: mrz@amu.edu.pl

Wprowadzenie

Poniższe materiały do ćwiczeń z przedmiotu Zarządzanie Danymi Przestrzennymi będa uzupełniane sukcesywnie. Jako, że jest to nowy przedmiot w programie studiów, chętnie przyjmować będę uwagi odnośnie tematyki i konkretnych zadań a przede wszystkim sugestie odnośnie problemów, które moglibyśmy wspólnie omówić.

Ćwiczenia w podstawowej postaci oparte będą o środowisko PostgreSQL/PostGIS oraz Oracle Express.

Ćwiczenia

Materiały do ćwiczeń:


Autor: Michał Rzeszewski, Instytut Geokologii i Geoinformacji, UAM Poznań, mail: mrzeszewski@gmail.com
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 2.5 Polska.